промени језик

    

Реч дана

  

Word of the day

Ово је стварно досадна презентација.
Ми идемо у цркву сваке недеље.
Не постоји ништа боље од хотелске услуге.
Колико кофера ћете пријавити?
У којој улици ти живиш?
Хоћеш ли да уђеш унутра и видиш моју колекцију маркица?
Ја сам увек тако жедан после вежбања.
Тамо сам паркирао ауто.
Желео бих да постанем адвокат после студирања.
Ја сам твој највећи обожавалац.
Где је овде најближи банкомат?
Познајем ову област јако добро.
Како лепо ово изгледа!
Молим те остави поруку на мојој телефонској секретарици.
Свако у Холивуду жели да буде глумац.
Тражим економично решење.
Мали ауто припада мени.
Где треба да потпишем?
Можете сести поред мене.
Воз креће са перона дванаест.
Молим вас возите десно на следећем семафору.
Мрзим кад аутобус касни.
Гледање у звезде је врло романтично.
Ово је веома компликован приручник.
Овај задатак сам лако решио.
Кажу да је типично немачки бити тачан.
Деца праве снешка.
То је луда идеја.
За рођендан поклонићу ти цвеће.
Српски није лаган језик.
У јесен све лишће је обојено.
Он увек носи кишобран са собом.
Морам да купим један поклон.
Извините, како да дођем до аеродрома?
Време у Београду је непредвидиво.
Шта чекаш сад?
Овог лета летимо за Берлин.
Суботом увек спавам дуже.
Можете ли, молим вас, говорити мало спорије?
Можеш ли ми помоћи, молим те?
Увек мислим на тебе.
Да ли је ово седиште још увек слободно?
Превише радиш.
Који је твој поштански број?
Можете ли препоручити нешто?
Радња се отвара у 8 сати.
Нема лифта у овој згради.
Хтео бих да пробам ове панталоне.
Кад год путујем мој пртљаг се изгуби.
Нови Сад је мањи град од Београда.
Ово је једна много лења мачка.
Могу ли оставити поруку за њега?
   This is really a boring presentation.
We go to church every Sunday.
There is nothing better than room service.
How many suitcases are you going to check in?
On which street do you live?
Do you want to come in and see my stamp collection?
I am always so thirsty after doing exercise.
I parked the car over there.
I would like to become a lawyer after university.
I am your biggest fan.
Where is the nearest ATM around here?
I know this area pretty well.
How nice this looks!
Please leave a message on my answering machine.
Everyone in Hollywood wants to be an actor.
I am looking for an economical solution.
The small car belongs to me.
Where do I need to put my signature?
You may sit next to me.
The train is departing from track twelve.
Please take a right at the next traffic light.
I hate it when the bus is late.
Looking at the stars is very romantic.
This is a very complicated manual.
I managed this task with ease.
They say it is typically German to be on time.
The kids are building a snowman.
That is a crazy idea.
I will give you flowers for your birthday.
Serbian is not an easy language.
All leaves are colored during fall.
He always carries an umbrella with him.
I need to buy a present.
Excuse me, how do I get to the airport?
The weather in Belgrade is unpredictable.
What are you waiting for right now?
We are flying to Berlin in the summer.
I always sleep in on Saturdays.
Could you please talk more slowly?
Could you help me, please?
I always think of you.
Is this seat still free?
You work too much.
What is your zip code?
Can you recommend something?
The shop opens at 8 o'clock.
There is no elevator in this building.
I would like to try on these trousers.
Every time I travel, my luggage gets lost.
Novi Sad is a smaller city than Belgrade.
This is a very lazy cat.
Can I leave a message for him?