промени језик

    

Пепељуга, Браћа Грим

  

Cinderella, Jacob and Wilhelm Grimm

Жена једног богатог човека се разболела и када је осетила да јој се крај приближава позвала је своју једину ћеркицу (да дође) поред кревета и рекла: "Драго дете, буди скромна и добра и Бог ће увек бити с тобом и ја ћу те гледати са неба и пазити на тебе." Онда је затворила своје очи и умрла. Девојка је сваки дан ишла напоље мајчином гробу и плакала и остала скромна и добра. Кад је зима дошла, снег раширио бели прекривач преко гроба, и са сунцем у пролеће он поново отишао, човек се оженио другом женом. Жена је довела две ћерке у кућу, лепе и беле у лицу али ружне и црне у срцу. Почело је једно лоше време за јадну пасторку. "Јел мора глупа гуска с нама да седи у соби", кажу оне, "ко жели да једе хлеб мора да га заради: Слушкиња напоље." Одузеле су јој њене лепе хаљине и обукле је у један сиви стари мантил и дали јој дрвене ципеле. "Погледај поносну принцезу како је сређена" звале су је, смејале се и отерале је у кухињу. Тамо је морала да ради тешке послове од јутра до мрака, да устаје рано ујутру, да носи воду, да пали ватру, да кува и пере. Поред тога сестре су јој правиле све замисливе пакости, ругале јој се и просипале јој грашак и сочиво у пепео па је она морала да седне и поново их сакупља. Увече, кад се умори од посла није имала кревет већ је морала да легне у пепео поред огњишта. И пошто је увек изгледала прашњаво и прљаво звале су је Пепељуга.    The wife of a rich man fell sick and when she felt that her end drew near she called her only daughter to her bedside and said: "Dear child, be modest and good and you will be with the Lord forever, and I will look down from the sky and watch over you." Then she closed her eyes and died. The girl went out every day to her mother's grave and wept and she remained modest and good. When the winter came and the snow spread a white sheet over the grave, and when the sun came in the spring, it pulled down again, the man married another wife. The woman had brought two daughters into the house, beautiful and bright in face, but ugly and black in heart. Now began a bad time for the poor stepchild. "Should the dumb goose be sitting with us in the room", they said, "Who wants to eat bread must earn it: Out with the kitchen maid." They took away her pretty dresses, and put an gray old coat and gave her wooden shoes. "Look at the proud princess, how she is decked out," they called her, laugh, and took her into the kitchen. There she had to do hard work from morning till evening, get up early, carry water, light the fire, cook and wash. Besides this, the sisters did to her all imaginable malices, mocked her and emptied her peas and lentils into the ashes, so she had to sit and collect it again. Evenings, when she gets tired of work, she had no bed, but had to lie next to the hearth in ashes. And as she always looked dusty and dirty, they called her Cinderella.