промени језик

Присвојни придеви


Присвојни придеви (Јованова кућа), поред присвојних заменица (моја кућа) и именичке синтагме у генитиву (кућа мојих родитеља), такође представљају један од начина за исказивање припадности у српском језику.
Постоје две врсте присвојних придева :
- присвојни придеви са наставком -ов, -ев, -ин,
- присвојни придеви са наставком -ски, -шки, -чки.

Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин

Они се граде од властитих именица и именица које означавају жива бића на следећи начин:

именица мушког рода + -ов, -ова, -ово / -ев, -ева, -ево

именица женског рода + -ин, -ина, -ино  јд мн
-ов, -ова, -ово; -ови, -ове, -ова
Јован: м Чији је аутомобил? Јованов аутомобил Чији су аутомобили? Јованови аутомобили
ж Чија је кућа? Јованова кућа Чије су куће? Јованове куће
ср Чије је писмо? Јованово писмо Чија су писма? Јованова писма
-eв, -eва, -eво; -eви, -eве, -eва
Милош: м Чији је аутомобил? Милошев аутомобил Чији су аутомобили? Милошеви аутомобили
ж Чија је кућа? Милошева кућа Чије су куће? Милошеве куће
ср Чије је писмо? Милошево писмо Чија су писма? Милошева писма
-ин, -ина, -ино; -ини, -ине, -ина
Тања: м Чији је аутомобил? Тањин аутомобил Чији су аутомобили? Тањини аутомобили
ж Чија је кућа? Тањина кућа Чије су куће? Тањине куће
ср Чије је писмо? Тањино писмо Чија су писма? Тањина писма

Наставци -ев (-ева, -ево) се употребљавају после меких (палаталних) сугласника (ј, љ, њ, ђ, ћ, ч, џ, ж, ш и понекад после сугласника р)

Код присвојних придева насталих од именица женског рода са наставком -ица постоји гласовна промена.
нпр. Милица: Миличин брат, Миличина сестра, Миличино дете

Присвојни придеви на -ски, -шки, -чки

  јд мн
-ски, -ска, -ско; -ски, -ске, -ска
Русија: м Чији је аутомобил? руски аутомобил Чији су певачи? руски певачи
ж Чија је храна? руска храна Чије су певачице? руске певачице
ср Чије је позориште? руско позориште Чија су села? руска села
-шки, -шка, -шко; -шки, -шке, -шка
Чикаго: м Чији је аутомобил? чикашки аутомобил Чији су певачи? чикашки певачи
ж Чија је храна? чикашка храна Чије су певачице? чикашке певачице
ср Чије је позориште? чикашко позориште Чија су села? чикашка села
-чки, -чка, -чко; -чки, -чке, -чка
Америка: м Чији је аутомобил? амерички аутомобил Чији су певачи? амерички певачи
ж Чија је храна? америчка храна Чије су певачице? америчке певачице
ср Чије је позориште? америчко позориште Чија су села? америчка села

У српском језику присвојни придеви на -ски, -шки, -чки се пишу малим почетним словом.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Чији је аутомобил? Аутомобил је . (Јован)
Чија је књига? Књига је . (Маја)
Чији је стан? Стан је . (брат)
Чије је дете? Дете је . (Светлана)
Чије су панталоне? Панталоне су . (Милош)
Чији су шорцеви? Шорцеви су . (Тања)
Чија је ташна? Ташна је . (сестра)
Чије су новине? Новине су . (тата)

Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Чија је сестра? Сестра је . (Славица)
Чији је брат? Брат је . (Милица)
Чије је писмо? Писмо је . (Зорица)
Чији су родитељи? Родитељи су . (Јелица)

Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Чија храна има пуно сира? храна. (Италија)
Чији је голф аутомобил? Голф је аутомобил. (Немачка)
Чији универзитет је најстарији у Европи? Најстарији је универзитет. (Праг)
Чије је позориште? Позориште је . (Нови Сад)
Чији је аеродром? Аеродром је . (Чикаго)
Чија је опера? Опера је . (Београд)
Чија је фирма? Фирма је . (Аустрија)
Чији су аутомобили? Аутомобили су . (Јапан)

Искажите следеће реченице на други начин користећи присвојне придеве.
нпр. То је стан мог пријатеља Јована. То је Јованов стан.
То је кућа моје пријатељице Наташе. То је .
Ово је бицикл мог тате. Ово је .
Ово су наочаре твоје девојке Марине. Ово су .
Маја воли да слуша разговоре свог брата Јована. Маја воли да слуша .
Ово је канцеларија нашег директора. Ово је .