промени језик

Присвојне заменице


Ова врста заменица исказује посесивност. Имају три рода, оба броја и понашају се као придеви (слажу се са именицом уз коју стоје у роду, броју и падежу.)

Личне зам.   Присвојне заменице
    м ж ср
Ја јд мој моја моје
мн моји моје моја
Ти јд твој твоја твоје
мн твоји твоје твоја
Он, оно јд његов његова његово
мн његови његове његова
Она јд њен њена њено
мн њени њене њена
Ми јд наш наша наше
мн наши наше наша
Ви јд ваш ваша ваше
мн ваши ваше ваша
Они, оне, она јд њихов њихова њихово
мн њихови њихове њихова

На пример

Ово је мој ресторан.
моја канцеларија.
моје писмо.
Ово су моји ресторани.
моје канцеларије
моја писма.Употреба 2. л. мн. присвојне заменице представља учтиву форму обраћања. Тада се ова присвојна заменица пише великим словом.
нпр. Ова је Ваша канцеларија.

Деклинација

  јд мн
  м ср ж м ср ж
Ном мој моје моја моји моја моје
Ген мојег/мог моје мојих
Дат мојем/мом мојој мојим
Аку =Ген/=Ном моје моју моје =Ном =Ном
Инст мојим мојој =Дат
Лок =Дат =Дат =Дат

Присвојна заменица за свако лице: СВОЈ, -А, -Е, -И, -Е, -А

Ова заменица се користи за изражавање припадности субјекту.

Ја волим СВОЈ посао. Ја волим СВОЈЕ пријатеље.
Ти волиш СВОЈ посао. Ти волиш СВОЈЕ пријатеље.
Он воли СВОЈ посао. Он воли СВОЈЕ пријатеље.
Она воли СВОЈ посао. Она воли СВОЈЕ пријатеље.
Ми волимо СВОЈУ земљу. Ми волимо СВОЈЕ улице.
Ви волите СВОЈУ земљу. Ви волите СВОЈЕ улице.
Они воле СВОЈУ земљу. Они воле СВОЈЕ улице.

Oва заменица се мења по падежима на исти начин као и остале присвојне заменице (нпр. мој, моја, моје; моји, моје, моја).Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом присвојне заменице. Обратите пажњу на род и број именице или личне заменице са којом се слаже присвојна заменица.
Београд је леп град. Ово је његова главна улица.
Она се зове Ана. Ово је канцеларија.
Ти се зовеш Стеван. Ово је канцеларија.
Милан и Александар овде раде. Ово је фирма.
Ово је мој брат. име је Борис.

Попуните празнине одговарајућим обликом присвојне заменице.
Ово је кућа. (ја)
Ово су пријатељи. (они)
Ово су родитељи. (ја)
Ово је сестра. (она)
Ово је брат. (ја)
Ово је мама. (Борис и ја)
Ово су канцеларије. (они)
Ово је канцеларија. (ти)
Ово је колега. (ти)

Попуните празнине одговарајућим обликом присвојне заменице.
Ово је Петар а оно је кућа.
Зоран и ја смо коначно средили нови стан.
То су Нина и Маја а оно су момци.
Шоља није Анина али је чаша .Попуните празнине одговарајућим обликом присвојне заменице СВОЈ.
Они имају књиге.
Одвео сам сина у школу у 7 сати.
За земљу урадићемо много.
Они нису задовољни резултатима.
Добио сам поклон од жене.
породици правим ручак.

Ставите присвојне заменице у одговарајући падеж.
Зоран је отворио књигу. (свој)
син је отпутовао. (њихов)
Данас је концерт у граду. (наш)
Шетамо се са ћерком. (ваш)
мами је данас рођендан. (њен)
Добио сам поклон од брата. (твој)
Причамо о земљи. (мој)
Она воли брата. (његов)