промени језик

Придев + Именица


У српском језику постоји три групе деклинација.
I тип - деклинације имају именице мушког и средњег рода на -Ø, -е, -о
II тип - деклинације имају именице женског и мушког рода (на -а)
III тип - деклинације имају именице женског рода (на -Ø)

I тип (тврда основа)
  м
  јд мн
Номинатив: нов-Ø/-и капут-Ø нови-и капут-и
Генитив: нов-ог капут-а нов-их капут-а
Датив: нов-ом капут-у нов-им капут-има
Акузатив: живо = Ген.
неживо = Ном.
нов-е капут-е
Вокатив: нов-Ø/-и капут-е = Ном.
Инструментал: нов-им капут-ом = Дат.
Локатив: = Дат. = Дат.
 
I тип (мека основа)
  м
  јд мн
Номинатив: лош-Ø/-и пријатељ-Ø лош-и пријатељ-и
Генитив: лош-ег пријатељ-а лош-их пријатељ-а
Датив: лош-ем пријатељ-у лош-им пријатељ-има
Акузатив: живо = Ген.
неживо = Ном.
лош-е пријатељ-е
Вокатив: лош-Ø/-и пријатељ-у = Ном.
Инструментал: лош-им пријатељ-ем = Дат.
Локатив: = Дат. = Дат.
 
II тип
  ж
  јд мн
Номинатив: висок-а жен-а висок-е жен-е
Генитив: висок-е жен-е висок-их жен-а
Датив: висок-ој жен-и висок-им жен-ама
Акузатив: висок-у жен-у = Ном.
Вокатив: висок-а жен-о = Ном.
Инструментал: висок-ом жен-ом = Дат.
Локатив: = Дат. = Дат.
 
III тип
  ж
  јд мн
Номинатив: тамн-а ноћ-Ø тамн-е ноћ-и
Генитив: тамн-е ноћ-и тамн-их ноћ-и
Датив: тамн-ој ноћ-и тамн-им ноћ-има
Акузатив: тамн-у ноћ-Ø = Ном.
Вокатив: тамн-а ноћ-и = Ном.
Инструментал: тамн-ом ноћ-и = Дат.
Локатив: = Дат. = Дат.

У првој деклинацији постоји разлика између тврдих и меких основа: наставци после тврдих основа почињу вокалом , а после меких основа почињу вокалом .

У српском језику придеви могу имати два облика у мушком роду једнине: дужи и краћи облик. Дужи облик у номинативу једнине има наставак , а краћи облик нема наставак (Ø). Дужи облици су чешћи када се придев налази испред именице (нпр. нови капут), док се у предикатској функцији јавља краћи облик (нпр. капут је нов).

Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Ставите придев и именицу у одговарајући облик.
Јуче смо гледали један . (досадан филм)
Причала је о . (нова књига)
Са је увек динамично. (млади људи)
Имаш поруку од . (лепа жена)
Она живи у . (стара кућа)
Од сам направила сукњу. (старе панталоне)
Волим да се шетам по . (уске улице)
Пролазимо поред . (старо село)
У је досадно. (мали градови)
Имам главобољу од . (лоше вино)

Направите присвојни придев од ових личних имена и ставите их у одговарајући падеж.
Добила сам писмо од жене. (Јован)
Јуче сам се шетала са пријатељицом. (Милица)
Покварио сам аутомобил. (Никола)
Причам о кући. (Драгана)
Пишем писмо родитељима. (Зоран)
Добила сам поклон о студената. (Ивана)

Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Волим да пијем . (македонска вина)
Од до Новог Сада има 600км. (црногорско приморје)
Причамо о . (немачки писци)
Он ради у . (грчка амбасада)
Путовао сам са . (норвешки студенти)
Идемо на ручак у . (мексички ресторан)

Ставите придев и именицу у одговарајући падеж.
Добила сам поклон од . (најбоља пријатељица)
Иван воли да се дружи са од себе. (старији људи)
Марија живи у него ја. (већи град)
Хоћу да живим у неком . (лепше место)
Желим да купим . (већа кућа)
Ја немам од тебе. (бољи пријатељ)
Моска има . (најшири булевари)
Причамо о . (млађа девојка)
Живимо поред једног . (старији човек)

Направите компаративе придева.
Милан је од Зорице. (добар)
Он је од тебе. (зао)
Нови Сад је од Београда. (мали)
Ракија је од вискија. (добар)
Норвешка је од Данске. (велики)
Ваљево је од Београда. (мали)
Ракија је пиће од вискија. (добар)
Суботица је од Београда. (мали)