промени језик

Потенцијал


Потенцијал се користи:
- за исказивање жеље (нпр. Купио бих сладолед.)
- за исказивање могућности (нпр. Ми бисмо се могли лепо провести на мору.)
- као учтива форма (нпр. Да ли бисте отворили прозор?)

Гради се овако:
аорист глагола бити       + радни глаголски придев
једн. мн. једн. мн.
1. бих бисмо м певао певали
2. би бисте ж певала певале
3. би би ср певало певала

Потврдан облик

путовати
Ја бих путовао
путовала
Ми бисмо путовали
путовале
Ти би Ви бисте
Он
Она
Оно
би путовао
путовала
путовало
Они
Оне
Она
би путовали
путовале
путовала

1. БИ у 3. лицу множине глагола БИТИ не представља облик аориста, већ форму коју користимо за грађење потенцијала.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње радним глаголским придевом, за којим следи помоћни глагол. (нпр. Путовао бих. Путовали бисмо)Одричан облик

путовати
Ја НЕ бих путовао
путовала
Ми НЕ бисмо путовали
путовале
Ти би Ви бисте
Он
Она
Оно
би путовао
путовала
путовало
Они
Оне
Она
би путовали
путовале
путовала

Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње одричним обликом помоћног глагола, за којим следи радни глаголски придев (нпр. Не бих путовао. Не бисмо путовали.)

Упитан облик

путовати
ДА ЛИ бих ја путовао
путовала
ДА ЛИ бисмо ми путовали
путовале
би ти бисте ви
би он
она
оно
путовао
путовала
путовало
би они
оне
она
путовали
путовале
путовала

Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње упитним изразом ДА ЛИ, за којим следи помоћни глагол, па радни глаголски придев глагола који се мења (нпр. Да ли бих путовао? Да ли бисмо путовали?)

Повратни глаголи у потенцијалу

Потврдан облик

шетати се
Ја бих СЕ шетао
шетала
Ми бисмо СЕ шетали
шетале
Ти би Ви бисте
Он
Она
Оно
би шетао
шетала
шетало
Они
Оне
Она
би шетали
шетале
шетала

1. Морфема СЕ се налази иза помоћног глагола.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње радним глаголским придевом, затим следи помоћни глагол, а морфема СЕ је на последњем месту. (нпр. Шетао бих се. Шетали бисмо се.)Одричан облик

шетати се
Ја СЕ НЕ бих шетао
шетала
Ми СЕ НЕ бисмо шетали
шетале
Ти би Ви бисте
Он
Она
Оно
би шетао
шетала
шетало
Они
Оне
Она
би шетали
шетале
шетала

1. Морфема СЕ се налази на другом месту, иза прве речи или групе речи.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње негираним обликом помоћног глагола, затим следи морфема СЕ, а радни глаголски придев је на последњем месту. (нпр. Не бих се шетао. Не бисмо се шетали.)

Упитан облик

шетати се
ДА ЛИ бих СЕ ја шетао
шетала
ДА ЛИ бисмо СЕ ми шетали
шетале
би ти бисте ви
би он
она
оно
шетао
шетала
шетало
би они
оне
она
шетали
шетале
шетала

1. Морфема СЕ се налази иза помоћног глагола.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње упитним изразом ДА ЛИ, затим следи помоћни глагол, па морфема СЕ. Радни глаголски придев је на последњем месту. (нпр. Да ли би се шетао? Да ли бисте се шетали?)


Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Ставите глагол у одговарајући облик потенцијала. Обратите пажњу на род (м/ж).
Ја(ж) кафу. (ПИТИ)
Они на скијање. (ИЋИ)
Ми поклон за њега. (КУПИТИ)
Јелена новине. (ЧИТАТИ)
Ти(м) сладолед. (ЈЕСТИ)
Ја(м) . (ТУШИРАТИ СЕ)
Зоран код тебе. (ДОЋИ)
Милица и ти(ж) . (ПРОШЕТАТИ СЕ)

Реченице из претходног задатка ставите у одричан облик. Обратите пажњу на род (м/ж).
Ја(ж) кафу. (ПИТИ)
Они на скијање. (ИЋИ)
Ми поклон за њега. (КУПИТИ)
Јелена новине. (ЧИТАТИ)
Ти(м) сладолед. (ЈЕСТИ)
Ја(м) . (ТУШИРАТИ СЕ)
Зоран код тебе. (ДОЋИ)
Милица и ти(ж) . (ПРОШЕТАТИ СЕ)

Учтиво поставите питања.
Пример: отворити прозор     Да ли бисте отворили прозор?
затворити врата    ?
угасити цигарету    ?
искључити мобилни телефон    ?
говорити тише    ?
изаћи напоље    ?
урадити то    ?