промени језик

Модални глаголиМодални глаголи су : МОЋИ, ХТЕТИ, МОРАТИ, СМЕТИ, УМЕТИ, ТРЕБАТИ, ВОЛЕТИ и ЖЕЛЕТИ. Они се у реченици не употребљавају самостално, будући да не могу изразити потпуно значење. Зато се уз њих, као допуна, појављује други глагол. Други глагол може бити у облику инфинитива или конструкције да + презент (друга варијанта се чешће употребљава). Модални глагол може бити у било ком времену, док други глагол увек стоји у инфинитиву или у оквиру конструкције да + презент.

презент перфекат футур I
Ја могу да певам / певати. Ја сам могла да певам / певати. Ја ћу моћи да певам / певати.
Ти хоћеш да певаш / певати. Ти си хтео да певаш / певати. Ти ћеш хтети да певаш / певати.
Она воли да пева / певати. Она је волела да пева / певати. Она ће волети да пева / певати.
Они желе да певају / певати. Они су желели да певају / певати. Они ће желети да певају / певати.


моћи, хтети
can, want
волети, желети
like, wish
морати, смети
must/have to, may
требати
should
једнина:
могу, хоћу волим, желим морам, смем треба
можеш, хоћеш волиш, желиш мораш, смеш треба
може, хоће воли, жели мора, сме треба
множина:
можемо, хоћемо волимо, желимо морамо, смемо треба
можете, хоћете волите, желите морате, смете треба
могу, хоће воле, желе морају, смеју треба


Напомене :
1. Глаголи МОЋИ и ХТЕТИ су једини глаголи који у 1. л. јд. презента имају наставак -у.
нпр. Ја хоћу да радим. Ја могу да пливам.
2. Глагол ТРЕБАТИ има само један облик за свако лице док други глагол морају бити у одговарајућем лицу.
нпр. Ја треба да учим. Ти треба да учиш. Ми треба да учимо.

Рефлексивни глаголи као допуна модалним глаголима:

Потврдни облик Ти хоћеш да се обучеш.
Хоћеш да се обучеш.
Одрични облик Ти нећеш да се обучеш.
Нећеш да се обучеш.
Упитни облик Да ли ти хоћеш да се обучеш?
Да ли хоћеш да се обучеш?
Хоћеш ли да се обучеш?

Морфема СЕ се увек налази после везника ДА.
Субјекат може бити изостављен јер су лице и број већ назначени модалним или пунозначним глаголом.
нпр. Можеш ли ти да се пробудиш сутра у 7? Можеш ли да се пробудиш сутра у 7?Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом модалног глагола.
Да ли ти да идеш у биоскоп? (хтети)
Да ли ви да дођете код мене? (моћи)
Да ли деца да једу шпагете? (волети)
Да ли Јован да учи руски језик? (желети)
Да ли да напишемо поруку? (требати)
Да ли да се тушираш сада? (морати)
Да ли да идеш у биоскоп? (хтети)
Да ли да дођете код мене? (моћи)
ли да напишемо поруку? (требати)
ли да се тушираш сада? (морати)
ли сутра да завршимо ово? (моћи)

Попуните празнине одговарајућим обликом модалног глагола у перфекту.
Они су да једу колаче. (хтети)
Ми да гледамо филмове. (волети)
Ја, Новак, сам да идем у позориште. (желети)
Ти, Ана, више да учиш. (моћи)
Он да се пробуди раније. (морати)
Ви нисте да ућете у моју канцеларију. (смети)

Попуните празнине одговарајућим обликом модалног глагола.
Марко јуче није да дође јуче. (моћи)
ли моћи данас да дође? (хтети)
Не знам. Ваљда да дође сутра. (моћи)
Јуче нисмо да купимо ауто. (моћи)
Зашто? Весна не да се одлучи? (моћи)
Да. сутра да купи. (морати)