промени језик

Локатив

Погледајте анимацију

Ово је једини падеж који се употребљава само са предлозима. Основна функција му је изражавање места, али може исказати и време и индиректни објекат.

Наставци :
јд. мн.
м.
-у: булевар-у, момк-у
   Марк-у, Ђорђ-у
-има: булевар-има, момц-има
ж.
-и: жен-и, девојц-и -ама: жен-ама, девојк-ама
-и: реч-и -има: реч-има
ср.
-у: писм-у, пољ-у
-у: име-н-у
-има: писм-има, пољ-има
   име-н-има

Код именица женског рода у локативу једнине и именица мушког рода (испред наставка ) у локативу множине (испред наставка -има) долази до гласовне промене к>ц, г>з, х>с.
нпр. Девојка девојци, књига књизи, сврха сврси, дечак дечацима, дијалог дијалозима, монах монасима
Неколико именица представљају изузетак од овог правила : колега колеги, бака баки, тачка тачки, епоха епохи/епоси, мачка мачки

Све именице имају исти облик у дативу и локативу једнине, као и у дативу, инструменталу и локативу множине.
Употреба

1) место

Предлози који се употребљавају са локативом за означавање места су: У, НА, ПО.
а) Локатив са предлозима У и НА се добија као одговор на питање: Где?
нпр. Где спаваш? У хотелу / хотелима. Где се деца играју? У дворишту / двориштима.

б) Локатив који означава место са предлогом ПО најчешће се користи са глаголима кретања. Добија се као одговор на питање: Куда?
нпр. Куда се шетате? Шетамо се по граду / улици / пољу.

2) време

Именице / именичке синтагме у локативу које исказују време се употребљавају са предлогом У. Добија се као одговор на питање: Када? Следеће групе именица се обично налазе у локативу са значењем времена:
- Имена месеци (нпр. у марту, у априлу, у мају ...)
- Именице које означавају неке дуже временске периоде (нпр. у детињству, у младости ...)

3) индиректни објекат

Ова функција се исказује именицом / именичком синтагмом у локативу и предлогом О. Добија се као одговор на питања: О коме? (за живо) О чему? (за неживо)
нпр. О коме разговарате? О девојци / девојкама. О чему причаш? О филму / филмовима.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
У којим земљама живе ови људи?
Зоран је Србин. Он живи у .
Сара је Американка. Она живи у .
Павел и Јоана су Пољаци. Они живе у .
Кристин и Жак Французи. Они живе у .
Михајл је Румун. Он живи у .
Владимир и Светлана су Руси. Они живе у .
Сине је Данкиња. Она живи у .

Попуните празнине одговарајућим обликом речи.
Богољуб ради у . (продавница)
Тања ради у . (библиотека)
Деца су у . (школа)
Волим да гледам филм у . (биоскоп)
Ја сам на . (море)
У је топлије него напољу. (кућа)

Попуните празнине одговарајућим обликом речи.
Новинарка Бранка пише о . (мода)
Жели да пише . (политика)
Твоја прича о је занимљива. (живот)
Не волим да размишљам о . (детињство)
У новинама читам чланак о . (утакмица)
Мушкарци често размишљају о . (аутомобили)
Прича о обично удави. (љубав)
Бабе и деде често причају о . (унуци)

Попуните празнине одговарајућим обликом речи.
Када идеш на планину? Идем на планину у . (фебруар)
Када идеш на море? На море идем . (август)
Када путујеш у Кину? Путујем . (септембар)
Када се живи најбоље? У . (младост)
Када се пуно плаче? У . (детињство)
Када се сећамо детињства? У . (старост)