промени језик

Ко? Шта? / Нико Ништа / Неко Нешто / Свако Свашта


These pronouns have two forms: one for humans and one denoting all other entities. Although they replace nouns, their form encodes only the grammatical feature of case, not those of number and gender.

Ко?   Who? Шта?   What?
Нико   Nobody / No one Ништа   Nothing
Неко   Somebody / Someone Нешто   Something
Свако   Everybody / Everyone Свашта   Everything


All these pronouns require a verb in the 3rd p.sg. when used as the subject of a sentence, and when used as a lexical part of a predicate, they agree with the subject in number.
e.g. Неко долази. Ко су они? Свако мисли на будућност. Шта су Петар и Милица по занимању?

The negative pronouns НИКО and НИШТА require the verb to be negated as well. In Serbian there is also a rule of double negation as well.
e.g. Нико не долази. Ништа се не дешава.


Declension

Nom Ко? Шта?
Gen Кога? Чега?
Dat Коме? Чему?
Acc Кога? Шта?
Instr Ким? Чиме?
Loc Коме? Чему?

1. When used with prepositions these pronouns are used as case indicators as well.

2. All other pronouns have the same declension as the interrogative pronoun КО? and ШТА? (неко, некога, некоме, ...).

3. When prepositions are used with the pronouns НИКО and НИШТА they are placed between the prefix and the pronoun, and everything is written separately.
e.g. Ја не разговарам ни са ким.
  Ни од кога нисам добио поруку.
  Не размишљамо ни о чему.

You can try below what you have just lernt. Write your answer and press Enter
Fill in the gapswith the appropriate interrogative pronouns ШТА or КО.
је то? АНА
је то? УЛИЦА
је то? ЗГРАДА
су они? ПЕТАР И МАРКО
је то? МУЗЕЈ И ПАРК
су они? МОЈИ РОДИТЕЉИ

Put the pronouns КО? / ШТА? into their appropriate cases.
- О разговарате?
  О Марковом новом послу.
- свако јутро идеш на посао?
  Аутобусом.
- Са она прича?
  Са Весном.
- си купила књигу?
  Зорану.
- се тако радујеш?
  Лепом поклону.
- се плашиш?
  Мрака.
- волиш?
  Тебе.

Correct the mistakes.
Не причам са никим. .
О ничему не разговарамо. .
Од никога то не очекујем. .
Нисам задовољна са ничим. .

Fill in the gaps with the appropriate cases of the pronouns given.
Хоћу да разговарам са . (неко)
Не волим . (нико)
Причамо о . (нешто)
Од сам добила поклон. (свако)
Он се разуме у . (свашта)
Са се шеташ? (ко)
О размишљате? (шта)