промени језик

Ко? Шта? / Нико Ништа / Неко Нешто / Свако Свашта


Ова врста заменица има два облика, један за лица (особе), а други за све остало. Иако оне замењују именице оне имају само падеж као обележје, док број и род немају.

Ко?   Who? Шта?   What?
Нико   Nobody / No one Ништа   Nothing
Неко   Somebody / Someone Нешто   Something
Свако   Everybody / Everyone Свашта   Everything


Све ове заменице захтевају глагол у 3. л.јд. када су у функцији субјекта, а када се употребе као питања за лексички / именички део предиката слажу се са објектом у броју.
нпр. Неко долази. Ко су они? Свако мисли на будућност. Шта су Петар и Милица по занимању?

Одрична заменица НИКО, НИШТА захтева негативни облик глагола такође. У српском језику важи правило двоструке негације.
нпр. Нико не долази. Ништа се не дешава.
Деклинација

Ном Ко? Шта?
Ген Кога? Чега?
Дат Коме? Чему?
Акуз Кога? Шта?
Инстр Ким? Чиме?
Лок Коме? Чему?

1. Употребљени са предлозима, ове заменице представљају уједно и питања за падеже.

2. Све остале заменице имају исту овакву деклинацију као КО? и ШТА? (неко, некога, некоме, ...).

3. Када се са заменицом НИКО, НИШТА употреби предлог, онда се он умеће између префикса и заменице и пише се све одвојено
нпр. Ја не разговарам ни са ким.
  Ни од кога нисам добио поруку.
  Не размишљамо ни о чему.

Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућом упитном заменицом ШТА или КО.
је то? АНА
је то? УЛИЦА
је то? ЗГРАДА
су они? ПЕТАР И МАРКО
је то? МУЗЕЈ И ПАРК
су они? МОЈИ РОДИТЕЉИ

Ставите заменице КО? ШТА? у одговарајући падеж.
- О разговарате?
  О Марковом новом послу.
- свако јутро идеш на посао?
  Аутобусом.
- Са она прича?
  Са Весном.
- си купила књигу?
  Зорану.
- се тако радујеш?
  Лепом поклону.
- се плашиш?
  Мрака.
- волиш?
  Тебе.

Исправите грешке.
Не причам са никим. .
О ничему не разговарамо. .
Од никога то не очекујем. .
Нисам задовољна са ничим. .

Ставите заменицу дату у загради у одговарајући падеж.
Хоћу да разговарам са . (неко)
Не волим . (нико)
Причамо о . (нешто)
Од сам добила поклон. (свако)
Он се разуме у . (свашта)
Са се шеташ? (ко)
О размишљате? (шта)