промени језик

Јесам / Бити


ПРЕЗЕНТ:
Погледајте анимацију

Потврдна форма помоћног глагола ЈЕСАМ (дуга и кратка форма)

ја (је)сам I am ми (је)смо we are
ти (је)си you are ви (је)сте You are
он
она
оно
је(сте) he
she
it
is они
оне
она
(је)су they are

Овај глагол неправилно гради одричан облик

нисам I am not нисмо we are not
ниси you are not нисте You are not
није he/she/it is not нису they are not

Упитан облик

ДА ЛИ сам
си
је
(ја)
(ти)
(он, она, оно)
студент?
фотограф?
бизнисмен?
ДА ЛИ смо
сте
су
(ми)
(ви)
(они, оне, она)
студенти?
фотографи?
бизнисмени?

Јесам ли
Јеси ли
Је ли
ја
ти
он, она, оно
студент?
фотограф?
бизнисмен?
Јесмо ли
Јесте ли
Јесу ли
ми
ви
они, оне, она
студенти?
фотографи?
бизнисмени?

Субјекат реченице је често изостављен јер су лице и број већ исказани помоћним глаголом.ПЕРФЕКАТ:
Овај помоћни глагол гради перфекат помоћу кратке форме презента глагола ЈЕСАМ (само, си је, смо, сте, су) и радног глаголског придева глагола БИТИ.

Ја
Ти
сам
си
био / била Ми
Ви
смо
сте
били / биле
Он
Она
Оно
је био
била
било
Они
Оне
Она
су били
биле
била

Субјекат реченице је често изостављен јер су лице и број већ исказани помоћним глаголом а род радним глаголским придевом.
нпр. Био сам. Била је. Били сте...

ФУТУР:
Овај помоћни глагол гради футур помоћу кратке форме презента глагола

Ја
Ти
Он/Она/Оно
ћу
ћеш
ће
бити. Ми
Ви
Они/Оне/Она
ћемо
ћете
ће
бити.

Субјекат реченице је често изостављен јер су лице и број већ исказани помоћним глаголом.
нпр. Бићу. Бићеш. Биће. Бићемо. Бићете. Биће.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине користећи речи: сам, си, је, смо, сте, су.
Ја Маја.
Ти Марко.
Ви Милица и Зоран.
Они новинари.
Он певач.
Ми лекари.
Оне студенткиње.
Она секретарица.

Попуните празнине одричним обликом глагола ЈЕСАМ.
Марко новинар.
Ја студенткиња.
Ви конобари.
Маја и ја фотографи.
Марко и Петар лекари.
Ти бизнисмен.

Направите питања користећи глагол ЈЕСАМ.
Да ли сте ви професори?
ви Французи?
они новинари?
ти Србин?
она твоја пријатељица?
оне ваше студенткиње?
он твој професор?
Јесте ли ви професори?
ви Французи?
они новинари?
ти Србин?
она твоја пријатељица?
оне ваше студенткиње?
он твој професор?

Одговорите потврдно/одрично на питања користећи глагол ЈЕСАМ.
Да ли сте ви адвокати? Да, јесмо. Не, нисмо.
Да ли си ти Горан? Да, . Не, нисам.
Да ли је твој тата лекар? Да, . Не, није.
Да ли су они професори? Да, . Не, нису.
Да ли је она твоја мама? Да, јесте. Не, .
Да ли су оне Немице? Да, јесу. Не, .

Ставите глагол ЈЕСАМ у перфекат.
Ана и Снежана су студенткиње. Ана и Снежана су биле студенткиње.
Милица је у Италији. Милица је у Италији.
Ја, Милан, сам сад на факултету. Ја сам на факултету.
Марко и ја смо у продавници. Марко и ја смо у продавници.
Ти и твоји пријатељи сте код куће. Ти и твоји пријатељи сте код куће.
Горан је на мору. Горан је на мору.

Ставите глагол ЈЕСАМ у футур.
Ана и Снежана су студенткиње. Ана и Снежана ће бити студенткиње.
Милица је у Италији. Милица бити у Италији.
Ја сам на факултету. Ја бити на факултету.
Марко и ја смо у продавници. Марко и ја бити у продавници.
Ти и твоји пријатељи сте код куће. Ти и твоји пријатељи бити код куће.
Горан је на мору. Горан бити на мору.