промени језик

Императив


Облик императива глагола се често употребљава у директном говору и то када желимо да наредимо, замолимо, питамо, забранимо итд. Стога, облик императива се појављује само у другом лицу једнине и у првом и другом лицу множине. Императив се гради овако

1) крња презентска основа + 2) наставци за императив
1) Императив се гради од крње презентске основе, одбијањем наставка из трећег лица множине презента. (Нпр. Они дођ-у. Они рад-е. Они пева-ју.)
2) Најчешћа су два типа наставака за императив, у зависности од тога да ли се импреативна основа завршава на сугласник (тип I) или на вокал (тип II)

  2. л. јд. 1. л. мн. 2. л. мн.
Тип I -имо -ите
Тип II -јмо -јте

Наредба или молба се такође могу исказати и за 3.л.јд. и мн. Не постоји глаголски облик, већ следећа конструкција
НЕКА + 3.л.јд. / мн. презента

доћи
једн. множ.
1.   1. Дођимо!
2. Дођи! 2. Дођите!
3. (Нека дође!) 3. (Нека дођу!)


радити
једн. множ.
1.   1. Радимо!
2. Ради! 2. Радите!
3. (Нека ради!) 3. (Нека раде!)


певати
једн. множ.
1.   1. Певајмо!
2. Певај! 2. Певајте!
3. (Нека пева!) 3. (Нека певају!)
Глаголи којима се основа завршава на К или Г испред наставака за императив -и, -имо, -ите имају гласовну промену К>Ц, Г>З у корену.
Нпр. К>Ц Пеку, секу > Пеци! Сеци!
Г>З Помогну > Помози!

Одричан облик

Одричан облик императива се добија додавањем одричне речце НЕ испред глагола.

певати
једн. множ.
1.   1. Не певајмо!
2. Не певај! 2. Не певајте!
3. (Нека не пева!) 3. (Нека не певају!)


1) Одричан облик императива помоћу речце НЕ може да се гради само од несвршених глагола.
2) Одричан облик императива може да се гради и помоћу облика НЕМОЈ, НЕМОЈМО, НЕМОЈТЕ и инфинитива, или конструкције ДА + презент. Овај тип императива може да се гради и од свршених и од несвршених глагола.

доћи
једн. множ.
1.   1. Немојмо доћи!
Немојмо да дођемо!
2. Немој доћи!
Немој да дођеш!
2. Немојте доћи!
Немојте да дођете!


радити
једн. множ.
1.   1. Немојмо радити!
Немојмо да радимо!
2. Немој радити!
Немој да радиш!
2. Немојте радити!
Немојте да радите!
Повратни глаголи у императиву

Потврдна форма :

шетати се
једн. множ.
1.   1. Шетајмо се!
2. Шетај се! 2. Шетајте се!
3. (Нека се шета!) 3. (Нека се шетају!)


1) Морфема СЕ је на другом месту иза глагола.
2) У трећем лицу (једнине и множине), морфема СЕ долази после НЕКА.
Одричан облик :

шетати се
једн. множ.
1.   1. Не шетајмо се!
2. Не шетај се! 2. Не шетајте се!
3. (Нека се не шета!) 3. (Нека се не шетају!)


1) Морфема СЕ стоји иза негираног глагола.
2) У трећем лицу (једнине и множине) морфема СЕ долази после партикуле НЕКА, а пре негације НЕ.

шетати се
једн. множ.
1.   1. Немојмо се шетати!
Немојмо да се шетамо!
2. Немој се шетати!
Немој да се шеташ!
2. Немојте се шетати!
Немојте да се шетате!


1) Морфема СЕ стоји на другој позицији, после глагола НЕМОЈ, НЕМОЈМО, НЕМОЈТЕ.
2) Ако се употреби конструкција ДА + презент, морфема СЕ се налази после везника ДА.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом глагола.
прозор! Нема ваздуха. ОТВОРИТИ
Милице, месо. ЈЕСТИ
Јоване, молим те, у спаваћу собу и донеси ми наочаре. ИЋИ
Марина и Јоване, код нас у госте. ДОЋИ
Пре него што дођете, ме телефоном, да проверите да ли сам код куће. ПОЗВАТИ

Ставите ове глаголе у императив.
Ми/певати лепо. лепо!
Ти/слушати добро. добро!
Ви/учити. !
Он/гледати. Нека !
Они/скренути лево. лево!
Ви/говорити гласно. гласно!
Ми/писати читко. читко!
Она/јести полако. полако!
Ти/попети се. !
Ви/доћи. !

Направите императив за треће лице.
Пример: Отвори прозор! Нека отвори прозор!
Отворите прозор! Нека отворе прозор!
Читај књигу! Нека књигу!
Вози полако! полако!
Поздравите Милана! Милана!
Одговорите на питање! на питање!
Дођи у среду! у среду!
Иди у продавницу! у продавницу!

Дајте упутства а) вашем пријатељу б) старијој жени
како да направе "турску кафу". Глаголи и изрази су вам понуђени.
Сипати воду у џезву. Ставити шећера по потреби. Кувати док не прокључа. Додати две мале кашике кафе. Промешати. Кад почне да расте, склоните са шпорета.
а)
воду у џезву!
по потреби!
!
кашике кафе!
!
Кад почне да расте, !
б)
воду у џезву!
по потреби!
!
кашике кафе!
!
Кад почне да расте, !

Направите одричан облик императива на оба начина тамо где је могуће.
Пример: Читај!
Не читај!
Немој да читаш!

Пиши!


Дођи!


Затвори!


Гледај!


Пиј!


Једи!


Преведи!


Одговори!