промени језик

Глаголски вид

Погледајте анимацију

У српском језику глаголи не означавају само време када се радња одвија, већ информишу и о томе да ли је радња или збивање завршено или незавршено (свршени или несвршени вид). Оба вида најчешће представљају две варијанте истог глагола. Постоје и глаголи који имају само једну варијанту нпр. становати, морати.

Несвршени вид исказује радњу у току или која се понавља у одређеним временским размацима.
 • Ја (сада) читам књигу. (радња у току)
 • Ја (обично) читам књигу пре спавања. (радња која се понавља)
Свршени вид исказује тренутну радњу, почетак или завршетак радње.
 • Ја морам да прочитам књигу. (завршетак радње)
 • Кад све урадим, ја седнем да се одморим. (тренутна радња)
 • Чим сам га угледала, ја сам га заволела. (почетак радње)Како препознати вид глагола? То је прилично тешко.

Ипак постоје неки показатељи ових значења:
Несвршени вид глагола се може препознати:
 • По инфиксима: - ОВА - (куповати), - АВА - (предавати), - ива - (изнајмљивати)
 • По томе што глаголи немају префикс. (читати, писати, гледати, седети)
Свршени вид глагола се може препознати:
 • По инфиксу - НУ - (викнути, пипнути, дирнути...)
 • По префиксу (прочитати, написати, урадити...)
Као помоћно средство при одређивању вида глагола може послужити и семантички фактор:
 • Уз дуго могу се комбиновати само несвршени глаголи.
 • Уз у тренутку могу се комбиновати само свршени глаголи.Употреба вида у временима

  Перфекат Презент Футур
несврш. Ја сам плела џемпер. Ја плетем џемпер. Ја ћу плести џемпер.
сврш. Ја сам исплела џемпер. Ја хоћу да исплетем џемпер.
Ако исплетем џемпер до сутра вратићу ти игле.
Кад исплетем џемпер поклонићу ти га.
Ја ћу исплести џемпер.

1) Свршени глаголи се не могу употребљавати као одговор на питање типа "Шта радиш сада?". То значи да свршени глаголи не могу да се употребљавају у главној реченици и да при том упућују на радњу која је у садашњости, али могу бити употребљени у ситуацијама наведеним у табели (као допуна модалним глаголима, или као део зависних реченица које су уведене везником ако, кад) и тада се односе на радњу у будућности.
2) Свршени облик глагола у презенту се ипак може употребити, али тада има значење навике. Нпр. Ја прочитам новине кад легнем.
Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом свршеног глагола употребљеног у претходној реченици.
Јована се свако јутро чешља. Овог јутра она нема времена да .
Игор се сваки дан брије. Данас је недеља и Игор не жели да .
Ја се обично облачим дуго. Данас морам да брзо јер журим.
Каћа се свако јутро умива сама. Овог јутра Каћа не жели да .
Јелена сваки дан излази напоље. Данас пада киша па неће да .
Јован свако јутро пије кафу. Данас нема времена да је .

Попуните празнине свршеним видом глагола употребљеног у претходној реченици.
Марија чита књигу. Марија жели да књигу данас.
Вера се облачи. Кад се изаћи ће.
Влада се купа. Данас је недеља па Влада неће да .
Бранка пише последњи мејл. Кад га ићи ће кући.
Аца сваког јутра шаље пошту. Данас је нерадни дан па не може да је пошаље.

Попуните празнине несвршеним видом означеног глагола.
Маја обично црне хаљине. Сада, Маја жели да купи црвену.
Јован се обично елегантно. Сада Јован не жели да се обуче тако.
Марина обично домаће задатке. Сада Марина не жели да уради домаћи за школу.
Петар обично једну чашу вина. Данас жели да попије више.
Јован обично не без поздрава. Сада Јован жели да изађе тајно.

Попуните празнине одговарајућим обликом глагола датог у загради.
а) Обично овај јогурт у белој флаши,
али сада немам довољно новца и морам да овај у жутој флаши. (КУПИТИ - КУПОВАТИ)
б) Никад не књигу брзо.
Ипак, овај пут сам је за само два дана. (ЧИТАТИ - ПРОЧИТАТИ)
в) Он домаћи задатак поподне.
Данас је домаћи задатак ујутро јер поподне мора у посету. (РАДИТИ - УРАДИТИ)
г) сам у школу 5 година.
Он је на фудбалску утакмицу пре пет минута. (ИЋИ - ОТИЋИ)
д) смо целу ноћ. Било је фантастично. (ИГРАТИ - ОДИГРАТИ)

Попуните празнине одговарајућим обликом глагола датог у загради.
Ми сваки дан један хлеб и један јогурт. (КУПИТИ - КУПОВАТИ)
На мору је сунчано и топло. Моји пријатељи и ја често. (КУПАТИ СЕ - ОКУПАТИ СЕ)
Кад желиш да се нашминкаш, мораш прво да . (УМИТИ СЕ - УМИВАТИ СЕ)
Јован је на аеродром да сачека Луку. (ОТИЋИ - ОДЛАЗИТИ)
Она српски већ три месеца. (УЧИТИ - НАУЧИТИ)
Ви сте на авион у 12 сати. (КАСНИТИ - ЗАКАСНИТИ)