промени језик

Генитив

Погледајте анимацију

Генитив се може користити са предлозима или без предлога. Синтагме у генитиву могу да искажу скоро свако значење/однос :
припадност, време, место, правац кретања, квалитет, квантитет итд.

Наставци :
јд. мн.
м.
-а: булевар-а, момк-а -а: булевара-а, момак-а
-а: Марк-а, Ђорђ-а  
ж.
-е: жен-е, девојк-е -а: жен-а, девојак-а
-и: реч-и -и: реч-и
ср.
-а: писм-а, пољ-а
-а: име-н-а
-а: писам-а, пољ-а
   име-н-а

Употреба

1) припадност
Значење припадности некоме или нечему, или када је нешто одређено, исказује се генитивом без предлога. Ово значење се у енглеском преводи са "of a/the" и синтагмом која означава нешто неживо, или посесивним 's које означава да нешто припада живим бићима.
Ово значење се добија као одговор на питања:
- Чији? Чија? Чије? (када питамо за присвојне односе) нпр. Чији је ово ауто? Миланов. Чија је ово кућа? Миланова. Чије је ово дете? Миланово.
- Који? Која? Које? (када питамо за нешто што је одређено) нпр. Који центар? Центар града. Која зграда? Зграда Универзитета.

Неправилно је рећи: Правилно је рећи:
Аутомобил брата Братов аутомобил
Кућа Петра Петрова кућа
Мој братов аутомобил Аутомобил мојег брата
Петрова Петровићева кућа Кућа Петра Петровића2) место

Ово значење се исказује именицом/именичком синтагмом у генитиву и предлозима: поред, испод, изнад, испред, иза, између, близу, до, од итд. или предлошко-падежном конструкцијом преко пута, лево од, десно од итд.
Добија се као одговор на питање: Где? (нпр. Где Ана седи? Поред Милана. Где су твоја кола? Испред позоришта.)

3) правац кретања

Ово значење се исказује именицом/именичком синтагмом у генитиву уз глаголе кретања. Синтагме у генитиву иду са предлозима: код, из, са.
нпр. Идем код родитеља. Идем из биоскопа. Идем са факултета.
Генитив са овим значењем се добија као одговор на питања:
- Куда? (за кретање ка неком месту) нпр. Куда иде Јован? Јован иде код Марине.
- Одакле? (за удаљавање од неког места) нпр. Одакле долазиш? Долазим са концерта.

4) време

Ово значење се исказује:
а) именицом у генитиву и предлозима: пре, после, до, од, током итд. Добија се као одговор на питање Када? (нпр. Када је Маја дошла? Пре ручка.)
б) именичком синтагмом (одредба + именица) у генитиву без предлога. Добија се као одговор на питање Када? (нпр. Када се удајеш? Удајем се ове године.)

5) уз речи које означавају квантитет

Бројеви и прилози као што су много, пуно, мало, неколико, колико? ... захтевају уз себе генитив. Овај генитив означава део нечега. То значење се исказује генитивом без предлога. Генитив са овим значењем се добија питањем Колико?
нпр. Колико има студената на факултету? Има много студената. Колико сестара имате? Имам пет сестара.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом именице.
Моја зграда се налази између две . (кућа)
Она живи близу . (центар)
На почетку је велика кућа. (улица)
Испод су папири. (књига)
Испред се налази посластичарница. (позориште)
Лево од је црква. (пошта)
Од Београда до има 180 километара. (Суботица)
Изнад су стајале слике. (столови)
Испред су се играла деца. (зграде)
Близу овог је граница. (поље)

Попуните празнине одговарајућим обликом именичке синтагме. Пратите модел.
нпр. Какве је боје млеко? Млеко је беле боје.
бела црвена зелена наранџаста плава жута црна браон сива
Какве је боје крв? Крв је боје.
Какве је боје слон? Слон је боје.
Какве је боје чоколада? Чоколада је боје.
Какве је боје небо? Небо је боје.
Какве је боје трава? Трава је .
Какве је боје лимун? Лимун је .
Какве је боје ноћ? Ноћ је .
Какве је боје шаргарепа? Шаргарепа је боје.

Попуните празнине одговарајућим обликом именице.
Данас идем код на вечеру. (пријатељи)
Враћам се из . (биоскоп)
Долазим са у 5 сати. (посао)
Сутра ћу бити код . (сестра)
Идем са . (факултет)
Она долази из у мају. (Француска)

Попуните празнине одговарајућим обликом именице.
Колико има дан. (сат)
Година има 12 . (месец)
Човек има 10 . (прст)
Колико има пас? (нога)
Ова песма има много . (реч)
Желим пуно да ти кажем. (ствар)
На вечери ће бити неколико . (гост)
Имам мало, али довољно . (пријатељ)
Волим кафу са мало . (шећер)
Овде има много . (со)

Попуните празнине одговарајућим обликом именице.
Сања је дошла на посао пре . (Милица)
После идемо на зимовање. (Божић)
Бићу у Словачкој од до новембра. (фебруар)
Током ћемо бити код родитеља. (празници)
Филм почиње после . (поноћ)
Петак је пре а после четвртка. (субота)

Попуните празнине одговарајућим обликом именичке синтагме.
купујемо кућу. (ова година)
идемо код лекара. (следећа недеља)
ти си била болесна. (прошли месец)
имаћете и ви свој аутомобил. (један дан)
нећемо ићи на море. (ово лето)

Попуните празнине одговарајућим обликом именичке синтагме.
Чија је хаљина? То је хаљина . (моја мама)
Чије су чарапе? То су чарапе . (мој тата)
Чије су мајице? То су мајице . (наша деца)
Чија је сукња? То је сукња . (Јованова девојка)

Попуните празнине одговарајућим обликом именичке синтагме.
Коју песму слушаш? Слушам најновији хит . (група Негатив)
Који филм је добио награду? Филм . (Емир Кустурица)
Која је то зграда? То је зграда . (Универзитет)
Који је то аутомобил? То је аутомобил . (марка Мерцедес)