промени језик

Футур

Погледајте анимације
Футур се гради на следећи начин:

1) краћи облик помоћног глагола хтети у презенту + 2) инфинитив главног глагола.

  једн. множ. + писати
ићи
јести
1. ћу ћемо
2. ћеш ћете
3. ће ће


Футур може да се гради на два начина:

а) Као сложени глаголски облик:
краћи облик помоћног глагола хтети у презенту + инфинитив главног глагола

писати / ићи / јести
Ја ћу писати.
ићи.
јести.
Ми ћемо писати.
ићи.
јести.
Ти ћеш Ви ћете
Он
Она
Оно
ће Они
Оне
Она
ће


Напомене

1. У говорном српском језику се за грађење футура уместо инфинитива често користи конструкција да + презент.
(нпр. Ја ћу путовати. = Ја ћу да путујем. Ја ћу се купати. = Ја ћу да се купам.)

б1) Као прост глаголски облик:
инфинитивна основа + наставци (презент краћег облика помоћног глагола хтети)

писати   јести
писаћу писаћемо јешћу јешћемо
писаћеш писаћете јешћеш јешћете
писаће писаће јешће јешће

б2) Глаголи који се завршавају на -ЋИ увек граде сложени облик футура, било да краћи облик помоћног глагола хтети претходи или следи за главним глаголом.

ићи
Ићи ћу. Ићи ћемо.
ћеш. ћете.
ће. ће.
Напомене
1. Који облик (сложени или прост) ће се употребити, зависи од тога да ли реченица почиње субјектом (Он ће учити.) или не. Уколико реченица не почиње субјектом, он се препознаје из контекста. (Јован неће учити. Гледаће филм.)
2. Глаголи који имају инфинитив на -СТИ могу градити футур на два начина: као сложени или као прости глаголски облик. Када гради футур као прости глаголски облик долази до промене у корену (ст>шћ).
(нпр. јести-јешћу; пасти-пашћу; срести-срешћу)

Одричан и упитан облик

Одричан облик
ићи
(Ја) нећу ићи. (Ми) нећемо ићи.
(Ти) нећеш (Ви) нећете
(Он)
(Она)
(Оно)
неће (Они)
(Оне)
(Она)
неће


Напомене

1) Субјекат реченице је често изостављен. То је могуће зато што су лице и број већ исказани помоћним глаголом.
(нпр. Нећу ићи. Нећеш ићи. Неће ићи...)

Упитан облик
ићи
ДА ЛИ ћу (ја) ићи? ДА ЛИ ћемо (ми) ићи?
ћеш (ти) ћете (ви)
ће (он)
(она)
(оно)
ће (они)
(оне)
(она)


Напомене

1. Субјекат реченице је често изостављен. То је могуће зато што су лице и број већ исказани помоћним глаголом.
(нпр. Да ли ћу ићи?; Да ли ћеш ићи?...)
2. Дужи (наглашени) облик помоћног глагола хтети се користи у кратким одговорима на питања. Реченица може да почне да ДА или НЕ, али то није увек обавезно.
(нпр. Да ли ћеш ићи? (Да),хоћу./(Не), нећу.)
3.Питање се може поставити и инверзијом, уз помоћ упитне речце ЛИ. Тада реченица почиње дугом формом помоћног глагола (хоћу, хоћеш, хоће, хоћемо, хоћете, хоће).
(нпр. Хоћеш ли ићи?; Хоћете ли ићи?; Хоће ли ићи?)
Повратни глаголи у футуру

Потврдан облик
туширати се
Ја ћу СЕ туширати. Ми ћемо СЕ туширати.
Ти ћеш Ви ћете
Он
Она
Оно
ће Они
Оне
Она
ће


Напомене
1. Морфема СЕ се налази иза глаголске енклитике.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње главним глаголом иза кога следи норфема СЕ.
(нпр. Тушираћу се. Тушираћеш се. Тушираћемо се.)


Одрични облик
туширати се
Ја СЕ нећу туширати. Ми СЕ нећемо туширати.
Ти нећеш Ви нећете
Он
Она
Оно
неће Они
Оне
Она
неће


Напомене

1. Морфема СЕ се налази на другом месту у реченици, после прве акцентоване речи или групе речи.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње одричним обликом помоћног глагола, затим следи морфема СЕ, а на крају је главни глагол.
(нпр. Нећу се туширати. Нећеш се туширати. Нећемо се туширати...)

Упитни облик
туширати се
ДА ЛИ ћу СЕ ја туширати? ДА ЛИ ћемо СЕ ми туширати?
ћеш ти ћете ви
ће он
она
оно
ће они
оне
она


Напомене

1. Морфема СЕ стоји иза глаголске енклитике.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Тада реченица почиње упитним изразом ДА ЛИ,, затим следи помоћни глагол, па морфема СЕ, а на крају главни глагол.
(нпр. Да ли ћу се туширати? Да ли ћеш се туширати?...)


Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Искажите следеће реченице футуром, сложеним обликом (када реченица почиње субјектом) и простим обликом (када је субјекат изостављен).
Угљеша иде код Јована.
Угљеша код Јована.
код Јована.
Ја се облачим.
Ја .
се.
Бранка и Петар славе Нову годину код куће.
Бранка и Петар Нову годину код куће.
Нову годину код куће.
Маја је са њима.
Маја са њима.
са њима.
Ми украшавамо јелку.
Ми јелку.
јелку.
Ти пијеш вино.
Ти вино.
вино.
Ми гледамо фудбал.
Ми фудбал.
фудбал.

Одговорите кратко потврдно и одрично.
Да ли ћеш купити пиће?
Да, пиће.
Не, пиће.
Да ли ћу положити испит?
Да, испит.
Не, испит.
Да ли ће пасти киша?
Да, киша.
Не, киша.
Да ли ћете ићи у биоскоп?
Да, у биоскоп.
Не, у биоскоп.
Да ли ће се Петар и Ана венчати?
Да, .
Не, .
Да ли ћемо ми научити српски?
Да, српски.
Не, српски.

Ставите ове глаголе у одговарајући облик футура.
а) Када субјекат реченице није изостављен :
ИЋИ
Јован на аеродром да сачека Угљешу.
Маја и Милан код Петра и Бранке за Нову годину.
Ми у Београд.
НАПИСАТИ
Бранка чланак о свом филму.
Ја писмо сутра.
Ти домаћи задатак следеће недеље.
БИТИ
Кад ти дођеш ми у биоскопу.
Маја код бабе и деде.
На лето ви на мору.

б) Када је субјекат реченице изостављен :
ИЋИ
на аеродром да сачека Угљешу. (он)
код Петра и Бранке за Нову годину. (они)
у Београд. (ми)
НАПИСАТИ
чланак о свом филму. (она)
писмо сутра. (ја)
домаћи задатак следеће недеље. (ти)
БИТИ
Кад ти дођеш у биоскопу. (ми)
код бабе и деде. (она)
На лето на мору. (ви)

ц) Ставите следеће реченице у одричне облике футура :
ИЋИ
Јован на аеродром да сачека Угљешу.
Маја и Милан код Петра и Бранке за Нову годину.
Ми у Београд.
НАПИСАТИ
Бранка чланак о свом филму.
Ја писмо сутра.
Ти домаћи задатак следеће недеље.
БИТИ
Кад ти дођеш ми у биоскопу.
Маја код бабе и деде.
На лето ви на мору.


Још вежби за будуће време можете наћи овде.