промени језик

Датив

Погледајте анимацију

Датив може да искаже индиректни објекат (коме/чему је нешто намењено) и правац кретања.

Наставци :
јд. мн.
м.
-у: булевар-у, момк-у -има: булевар-има, момц-има
-у: Марк-у, Ђорђ-у  
ж.
-и: жен-и, девојц-и -ама: жен-ама, девојк-ама
-и: реч-и -има: реч-има
ср.
-у: писм-у, пољ-у
-у: име-н-у
-има: писм-има, пољ-има
   име-н-има

У дативу једнине именица женског рода и у дативу множине именица мушког рода долази до гласовне промене К>Ц, Г>З, Х>С испред наставка -и/-има. Неколико именица представља изузетак од овог правила.
нпр. девојКа - девојЦи; дечаК - дечаЦима
књиГа - књиЗи; дијалоГ - дијалоЗима
снаХа - снаСи; монаХ - монаСима
АЛИ
колега - колеги; бака - баки
тачка - тачки; епоха - епохи

Употреба

1) Индиректни објекат
Добија се као одговор на питања: Коме? (за живо) Чему? (за неживо)
нпр. Коме Тања говори? Маји.
Чему се надаш? Добитку.

2) Правац кретања
Исказује се предлозима ка и према. Добија се као одговор на питање: Куда?
нпр. Куда идеш? Идем ка школи / центру / селу.

Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Ставите понуђене речи у одговарајући облик.
Коме се једу шпагете? се једу шпагете. (Милица)
Коме се спава? се спава. (ја)
Коме се иде кући? се иде кући. (Милан и Сања)
Коме се гледа филм? се гледа филм. (ми)
Коме се једе сладолед? се једе сладолед. (он)
Коме се допада овај град? се допада овај град. (странци)

Ставите понуђене речи у одговарајући облик.
Коме је хладно? је хладно. (она)
Коме је топло? је топло. (ја)
Коме је досадно? је досадно. (Јован)
Коме је мука? је мука. (Никола)
Коме је лепо? је лепо. (Јелена и Наташа)
Коме је жао? је жао. (ми)

Ставите понуђене речи у одговарајући облик.
Возим се према . (центар)
Путујем према . (море)
Ходамо ка . (парк)
Шетате се према . (река)
Идем ка . (факултети)
Путујемо према . (планине)
Идеш ка . (Зоран)
Упутио се ка . (болница)