промени језик

Аорист

А када се Марку досадило
диже Марко рало и волове
те он поби Турке јањичаре
узе турска три товара блага
однесе их својој старој мајци:
"То сам тебе данас изорао".

Паде она мотка на мене,
распали ме право по нози,
сестро слатка, све звезде пребројах.

У говорном језику овај глаголски облик је углавном (али не потпуно) замењен перфектом. Још увек се користи у писаној форми, у литератури и белетристики.
Међутим, аутор овог сајта лично познаје људе који и даље користе аорист, што из ината савременим трендовима где је све упрошћено, униформисано и осакаћено, што из практичних разлога јер је за аорист потребно мање речи него за перфекат.
Ја сам дошао. - Дођох.

Творба и употреба

Аорист се користи у следећим приликама :

1. Да укаже на радњу која је извршена или завршена мало пре момента у којем се о њој говори.
нпр. Ево га, дође. - Here he is, he has arrived.
Само што се вратисмо. - We’ve only just got back.

2. Да укаже на радњу која се десила некад у прошлости, али као наративно време у књижевности.
нпр. Хтедох да му платим али ми није дао. - I wanted to pay him but he didn't let me.
Коначно написах писмо брату. - I’ve finally written a letter to my brother.

3. Да опише радњу која ће се десити у непосредној будућности.
нпр. Сачекај нас, одосмо по кључеве. - Wait for us, we're off to get the keys.

Аорист се гради углавном од глагола свршеног вида и то тако што се на инфинитивну основу додају одговарајући наставци за лица у једнини и множини.

  (а) инфинитив са -ти (б) инфинитив са -сти или -ћи
1. л. јед. -ох
2. л. јед. -
3. л. јед. - -e
1. л. мн. -смо -осмо
2 л. мн. -сте -осте
3. л. мн. -ше -оше

Наставци у (a) мењају наставак инфинитива -ти након самогласника :

  To take - узети To return - вратити To write - написати
1 л. јед. (ја) узех вратих написах
2. л. јед. (ти) узе врати написа
3. л. јед. (он,она,оно) узе врати написа
1. л. мн. (ми) узесмо вратисмо написасмо
2. л. мн. (ви) узесте вратисте написасте
3. л. мн. (они,оне,она) узеше вратише написаше

Код глагола на -сти или -ћи (б) основа аориста је подударна са основом у 3. лицу множине презента, нпр. појести - појед-у - поједох, испећи - испек-у - испекох ... на ту основу се додају наставци из горње табеле и добијамо аорист :

  To be able to - моћи To say/tell - рећи To leave - поћи To scratch - загрепсти
1. л. јед. (ja) могох рекох пођох загребах
2. л. јед. (ти) може рече пође загреба
3. л. јед. (он,она,оно) може рече пође загреба
1. л. мн. (ми) могосмо рекосмо пођосмо загребасмо
2. л. мн. (ви) могосте рекосте пођосте загребасте
3. л. мн. (они,оне,она) могоше рекоше пођоше загребаше

Изузетак су глаголи чија се основа у презенту завршава на н после сугласника (као пасти - пад-ну, рећи - рек-ну, срести - срет-ну, подићи - подиг-ну, пући - пук-ну), а који у аористу то н немају.

У 2. и 3. лицу једнине код неких глагола се дешавају гласовне промене пре наставка :

се мења у
се мења у
се мења у

Одрични облик

Одрична речца не се налази пре глагола у аористу.
нпр. Ја не одох у Лондон ове године. - I have not gone to London this year.
Ти не рече кад се враћаш. - You have not said when you will be back.
Ми не могосмо да им помогнемо. - We were not able to help them.

Упитни облик

Упитни потврдни облик аориста може да се твори на два начина.

1. да + упитна речца ли + глагол у аористу :
нпр. Да ли хтедосте да останете на вечери? - Did you want to stay for dinner?
Да ли пољуби ти ону девојку? - Did you kiss that girl?

2. глагол у аористу + упитна речца ли :
нпр. Хтедосте ли да останете на вечери? - Did you want to stay for dinner?
Пољуби ли ти ону девојку? - Did you kiss that girl?

Одрични упитни облик

Одрични упитни облик такође може да се твори на два начина.

1. зар + не + глагол у аористу :
нпр. Зар не хтедосте да останете на вечери? - Did you not want to stay for dinner?
Зар не пољуби ти ону девојку? - Did you not kiss that girl?

2. не + глагол у аористу + ли (обавезно прочитати са суботичким нагласком ;) :
нпр. Не хтедосте ли да останете на вечери? - Did you not want to stay for dinner?
Не пољуби ли ти ону девојку? - Did you not kiss that girl?

Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Veni Vidi Vici
(доћи)
(видети)
(победити)

Попуните празнине аористом
Ја (сести)
сви (сести)
Ја (устати)
сви (устати)

Попуните празнине аористом
данас у школу на време као ретко кад (доћи)
не ништа што наставник није тражио од нас (учинити)
кад одједном ме она Милица што седи иза мене (пољубити)
сви се (засмејати)
наставник "Мир!" (викнути)
Милица се (зацрвенети)
сви . (занемети)