промени језик

Вежба 1


Напишите одговор, притисните ENTER да видите да ли је одговор добар, пређите на следеће поље...

Попуни празна поља.
Милан и Бојана данас испит. (полагати) (полагају сигурно није одговор :)
Милан је јуче писмени део испита. (полагати)
Данас поподне усмени део. (он, полагати, футур)
Бојана није ни писмени ни усмени део. (полагати)
Данас ће морати да оба дела. (полагати)
Вредно су цео прошли месец. (учити)
Ако они данас не , мораће учити опет. (положити)
Испит је јако тежак, је од прошлог испита. (тежак, компаратив)
Неки студенти кажу да је од свих испита. (тежак, суперлатив)
Ја у то не верујем јер сам га лако прошле седмице. (положити, мушки род)

Попуни празна поља.
Бојан не . Незапослен је. (радити)
је у фабрици као портир до пре месец дана. (радити)
Његова сестра је нешто ту и тамо. (радити)
Сада обоје не . (радити)
Отац их зове да на село. (доћи)
Тамо има посла увек, свашта би . (радити)
Али рад на је тежак. (село)
Много него у фабрици. (тежак)
А и о њиховом се свашта прича. (отац)
људи да је незгодан човек. (причати)
Мада људи су увек свашта , (причати)
и . (причати, футур)

Попуни празна поља именицом ПРИЧА.
Оваква није испричана већ дуго времена.
У тој нема много тога већ испричаног.
Овом ћемо открити многе тајне.
Ту су саставили наши велики умови.
Од те ће памет да вам стане.
Тој нема шта ни да се дода ни да се одузме.
моја, испричај се сада!